HVA ER CROWDFUNDING     HVORDAN VIRKER DET     FAQ     KONTAKT

Bli med i boligmarkedet.

Kjøp din egen del av en utleieleilighet.

Boligmarkedet har lenge hatt en positiv utvikling, men det kan snu! Les mer om risiko før du bestemmer deg for å investere i en utleiebolig.

Vi kommer snart med et nytt prosjekt. Registrer deg for å holdes oppdatert.

Hva er crowdfunding av utleiebolig

På aparto.no tar vi en leilighet og deler den i mange små biter

Du kan kjøpe én andel eller mange, én andel koster Kr 10.000

Utleiemegleren leier ut leiligheten, sparepengene dine er i boligmarkedet!

Leiligheten selges etter 4-5 år og så fordeles pengene på alle deltakerne.PROSJEKTER

HVA ER CROWDFUNDING

HVORDAN VIRKER DET

FAQ

KONTAKT

Hvordan virker det

Vi identifiserer attraktive eiendommer sammen med våre samarbeidspartnere

Det blir utarbeidet en plan for belåning, antatt leieinntekt, kapitalbehov mm.

Innbetalinger går til vår advokat som setter opp et AS som skal eie leiligheten.

Prosjekter blir presentert og man kan velge å delta på www.aparto.no

Aksjeselskapet eies av et nyopprettet sameie hvor du blir tildelt andeler

Ønsker du å selge underveis er det mulig å tilby andelen via aparto.no

Vi inngår avtale med Utleiemegleren for å administrere utleie mm.

For større avgjørelser blir det avholdt avstemming med alle andelshaverne

Etter fire eller fem år stemmes det over om leiligheten skal selges

Aksjeselskapet skatter av fortjenesten, netto resultatet utbetales alle deltakerne

HOLD MEG OPPDATERT

Kr 10.000

4-5 år

40-60%

2,5 + 1 %

Minimum investering

Løpetid i prosjektene

Belåning i prosjektene

Våre avgifter

Frequently Asked Questions

Motta nyheter fra Aparto

HOLD MEG OPPDATERT

Risiko ved investeringer

Aparto AS

Tollbugata 8

0152 Oslo

Org.nr. 918353097

post@aparto.no

CONNECT WITH US

©2017 APARTO AS ALL RIGHTS RESERVED.

Aparto AS

Dronning Eufemias gate 16

0191 Oslo

Org.nr. 918353097

post@aparto.no

Det er knyttet risiko til alle investeringer, det gjelder også for eiendom. Før man investerer i noen av våre prosjekter må man sette seg godt inn i den mulige risikoen man utsetter seg og sparepengene sine for. Den største risikoen må kunne sies å være at boligmarkedet kan falle. Det har lenge vært en sterk utvikling i eiendomsprisene og da særlig i Oslo. Det er på det rene at den utviklingen vanskelig kan fortsette, spørsmål er bare om oppgangen vil dabbe av, eller om prisene vil falle.


En annen risiko er at man kanskje må sitte i en investering helt frem til leiligheten i prosjektet blir solgt. Aparto vil opprette et annenhåndsmarked slik at man kan selge eller kjøpe andeler i allerede eksisterende prosjekter, men det er ingen garanti for at noen ønsker å kjøpe akkurat din andel.


Alle som vurderer en investering bes sette seg grundig inn i all informasjonen om det konkrete prosjektet.

Fix the following errors:
Hide