...

Retningslinjer for personvern

Denne erklæringen handler om hvordan Aparto AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

www.aparto.no lenker til eksterne nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår personvernerklæring kan detrettes til:

Aparto AS

Tollbugata 8

0152 Oslo

950 29 366

post@aparto.no

Aparto AS (heretter kalt Selskapet) ved styretsleder er behandlingsansvarlig for Selskapets behandling avdine personopplysninger.Ansvaret er i det daglige delegert til Selskapets daglige leder.I det tilfellet ansvar delegeres videre opplyses dette om spesifikt der det gjelder. Personvernerklæringen og Selskapets behandling av personopplysninger er hjemlet i og følger kravene som fremkommer iPersonopplysningsloven§18 og §19.

Personopplysninger er frivillig å oppgi. Enten dettegjelder viabrosjyre,informasjonsmateriellog nyhetsbrev, informasjonskapslerellerregistrering og deltakelse i crowdfunding prosjekter.De personer som er registrert i Selskapets systemer har rett til å få informasjon om behandling i virksomheten etterpersonopplysningsloven. Dette betyr at du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

(Se kontaktopplysninger over).

Selskapet behandler to overordnede typer personopplysninger.

1. Nettbaserte opplysninger

2. Klientopplysninger i prosjekt-og kundeadministrasjonssystem

1. NETTBASERTE OPPLYSNINGER

I forbindelse med Selskapets drift av nettstedet samles det inn personopplysninger vedregistrering for å motta nyhetsbrev, dele og tipse via sosiale medier ol. Opplysninger som samles inn lagres på egne servere i Storbritannia som driftes av leverandøren. Det er kun Selskapet som har tilgang til opplysningene. En egen avtale mellom Selskapet og leverandøren regulerer hvordan personopplysninger innhentes, lagres og behandles.

Brukeranalyse

Vi benytter Google Analytics for å analysere webtrafikken på nettstedet. All informasjon som samles inn benyttes i aggregert form ogkan ikke spores tilbake til den enkelte

besøkende. Formålet med innsamlingen er å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet og samlerblant annetinn informasjon omhvilke sider som besøkes, hvor lenge besøket varer, hvor den besøkende kommer fra og hvordan plattform som brukes. Informasjonen som samles inn lagres av Google i USA og kan utleveres til tredjepart om dette kreves iht. lov eller som ledd i Googles bruk av underleverandører.

Cookies (Informasjonskapsler)

Besøkende på nettstedet må frivillig akseptere selskapets bruk av cookies og det å bruke nettstedet etter å ha mottat varsel om cookies anses som en aksept av dette. Cookies brukes av Selskapet og Selskapets leverandør for å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet, registrere om man er logget inn eller ikke osv. Google bruker cookies for å aggregere data til Google Analytics. Data Google samler inn via cookies lagres og behandles av Google i USA. Det er videre cookies tilknyttet bruk av Like og Deleknapper fra sosiale medier som Facebook, Instagram og Twittersom alle lagrer og behandler dataene som innsamles i USA.

Selskapet og dets leverandør deler ikke informasjon om bruk av nettstedet innhentet via cookies med tredjepart. Google, Facebook, Instagram og Twitter kan alle bruke underleverandører for sine tjenester samt i behandling av data osv.

2. KLIENTOPPLYSNINGER

Selskapet bruker et eget prosjekt-og investorbehandlingssystem. Dette systemet brukes til å lagre all relevant informasjon om prosjekter som gjennomføres og investorer som deltar. Selskapetsstyreleder har delegert ansvaret for innhentingen og behandlingen av all kundeinformasjon til en særskilt plattformansvarlig. Det er strengt regulert hvem andre som har tilgang til kundedata.

Personopplysningene som samles inn gjøres for å levere crowdfundingtjenesten Selskapet tilbyr investorer å deltai. Opplysninger brukes også tilblant annetå egnethetstestemulige investorer i prosjektene. Registrering på plattformen anses som et samtykke til at Selskapet kan lagre og få innsyn i dataene som registreres. Personer vil kunne oppleve å bli avvist som investorer i Selskapets prosjekter basert på informasjonen som registreres.

Ved deltakelse i Selskapets prosjekter må investorer legitimeres. Dersom man ikke kan benytte seg av Bank ID som er Selskapets foretrukne måte å legitimere investorer kan man måtte oppgi personnummer og kopi av godkjent ID. Dette gjøres for å tilfredsstille krav til tiltak mot blant annet hvitvasking.

Det registreres en rekke opplysninger i investorbehandlingssystemet, både personopplysninger og om bakgrunn og erfaring i forhold til vår egnethets vurdering. Dette er blant annet opplysninger som navn, adresse, alder, telefonnummer, epostadresse, informasjon om inntekt og formue, investeringer og investeringserfaring. Behandling og lagring av disse data skjer ihht. reglene som fremkommer i arkivlovgivningen. Dersom det er et lovlig grunnlag for det kan vi i noen tilfeller dele informasjon med Skatteetaten, Politiet eller annen myndighet.Opplysningene kan omhandle sensitive personopplysninger og disse er det etablert særskilte sikkerhetstiltak og rutiner for behandling av. Tilgang til disse dataene er sterkt regulert hos Selskapet.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 6.02.2018